Masz pytania? Zadzwoń!


616460056

Swarzędz

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
249 000 PLN

Polecam do sprzedaży atrakcyjny grunt przeznaczony pod zabudowę obiektu produkcyjnego, składu, magazynu oraz usług.
Bardzo dogodna lokalizacja nieruchomości, położona bezpośrednio przy nowo przebudowanej drodze powiatowej (nr 2410) Kleszczewo - Gowarzewo.

Działka o powierzchni 2736 m2 objęta jest aktualnym planem miejscowym- przeznaczenie terenu na cele:
-zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usługowych – 1PU;
-zieleni izolacyjnej - 1ZI (zgodnie z załączonym do oferty planem).

DLA CZĘŚCI 1PU (przeznaczenie terenu na cele: zabudowy obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usługowych):
-maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:60%;
-minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;
-intensywność zabudowy w przedziale 0,1 do 0,9;
-maksymalna wysokość budynków nie więcej niż 10,0 m, licząc od poziomu terenu do linii okapu;
-liczba kondygnacji nadziemnych do 2;
-poziom podłogi parteru nie więcej niż 1 m od poziomu terenu;
-dachy budynków realizować, jako płaskie (0-15 st.). Dopuszcza się dachy wielospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 25-45 st.
-nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 20 m od linii rozgraniczających z drogą publiczną powiatową nr 2410,

DLA CZĘŚCI 1ZI (przeznaczenie na cele zieleni izolacyjnej)
-zakaz lokalizacji budynków i budowli, z wyłączeniem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
-ustala się wymóg zagospodarowania i uzupełnienia terenu zielenią wysoką.

UZBROJENIE:
-możliwość przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej oraz wodociągowej.

Wyłączność.

  • Ukształtowanie działki: Płaska
  • Ogrodzenie: Brak
  • Obecna zabudowa działki: Brak
  • Wysokość zabudowy: 10
  • Liczba możliwych kondygnacji: 2
  • Procent możliwej zabudowy: 60
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług, Tereny produkcyjno-usługowe, Tereny zieleni
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
Paweł Jóźwiak

Paweł Jóźwiak

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Formularz Kontaktowy


Administratorem danych osobowych jest HAVEN Nieruchomości s.c. z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. Kupieckiej 17 (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres rodo@haven.pl… czytaj więcej

 

Najlepsze oferty w jednym miejscu